バレンシアガ コピー 2016. november 9-e, a fasizmus és antiszemitizmus elleni küzdelem világnapja alkalmából | No Hate Speech Mozgalom

2016. november 9-e, a fasizmus és antiszemitizmus elleni küzdelem világnapja alkalmából

Tájékoztató az antiszemita gyűlöletbeszéd elleni akció naphoz

 

Tudjuk, Európa a zsidó, roma, homoszexuális, fogyatékos, és más, a náci Németország által alacsonyabb rendűnek tartott emberek hamvain épül. Emberi jogi intézmények jöttek létre, hogy megóvjuk Európát attól, hogy még egyszer ilyen horror szemtanúja legyen, és hogy elérjék a diszkrimináció, a rasszizmus és a fasizmus visszaszorulását. A nacionalista és a kirekesztő ideológiák előretörése a különféle bőrszínekkel szembeni gyűlölettől kísérve azzal a puszta ténnyel szembesít bennünket, hogy sok még a tennivaló, míg megvalósulnak a toleráns és befogadó európai társadalmak.A Nemzetközi Holokauszt Emlékszövetség (International Holocaust Remembrance Alliance) 2016. május 24-én az antiszemitizmus következő definícióját fogadta el:

 

“Az antiszemitizmus a zsidó emberek olyanfajta megítélése, ami a zsidó emberek iránti gyűlöletben nyilvánul meg. A szóbeli és kézzelfogható antiszemita megnyilvánulások zsidó és nem zsidó egyénekre irányulnak, és/vagy javaikra, zsidó közösségi és vallási intézményekre.”

 

Az internet új platformokkal szolgál az antiszemita gyűlöletbeszéd kialakulására és terjedésére, a jelen kihívásaira vonatkozó, gyors megoldást kínáló megjegyzésekre, amelyek kisebbségi csoportokat szemelnek ki, mintegy megoldandó problémaként. Az ilyenfajta hangnem online terjedése az antiszemitizmus terjesztésének készíti elő a talajt Európa valamennyi régiójában.A No Hate Speech Mozgalom kampánya arra vállalkozik, hogy elítélje és kezelje a gyűlöletbeszéd minden formáját. Az antiszemita gyűlöletbeszéd elleni fellépés a No Hate Speech Mozgalom egyik prioritása a 2016-2017-es év tematikájában. Ebbe a keretbe illik a november 9-i antiszemita gyűlöletbeszédet elítélő, azt ellenző akciónap megszervezése

 

Háttér és magyarázat

 

Európa történelmének legsötétebb napjaira gondolva emlékezünk meg november 9-én a “Kristallnacht[1]”-ról vagy “Novemberprogrome”-ról. 1938. november 9-én éjjel a nácik általános pogromokat – államilag jóváhagyott garázdálkodást, zavargást – szerveztek és tartottak Németországban zsidó közösségek ellen. A Kristallnacht fordulópont volt a náci antiszemita politikában, ami tetőpontját a holokausztban érte el – a holokauszt a zsidó emberek szisztematikus, államilag támogatott tömeggyilkossága Európában.

 

Az antiszemitizmust nem a nácik találták föl. Évszázadokon át terjedt Európa-szerte, erős gyökerei vannak, ezek fejlődnek és léteznek mind a mai napig. Európa manapság aggodalomra okot adó fejleményeket tapasztal sok szinten, ideértve az antiszemita támadások számban és következményben való emelkedését, köztük a gyűlöletbeszédet is.

 

A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) 2014-et és 2015-öt felölelő éves jelentésében felhívja a figyelmet a veszélyre az antiszemitizmus növekvő jelenléte miatt. Az antiszemita támadások száma egyes országokban az előző évihez képest több mint a duplájára nőtt. 2014-ben és 2015-ben ez az emelkedés folytatódott. .Az ECRI megjegyzi, hogy míg a neonácik, a jobboldali szélsőségesek és bizonyos szélsőbaloldali csoportok folyamatosan terjesztik az antiszemita gyűlöletet szinte az összes európai országban, növekvő antiszemita trendeket figyelnek meg a muszlim bevándorló közösségekben, különösen az ifjú generációban. Az ECRI azt is megjegyzi, hogy nem eléggé hangsúlyos a megkülönböztetés Izrael akcióinak kritikája – abban a mértékben, ahogy Izrael kritizál valamely más államot – és általánosságban a zsidó emberekkel szembeni gyűlölet és rasszizmus nyilvános kifejezése között.

 

Különféle tanulmányok világossá tették, hogy milyen hatása van ennek a fejleménynek az Európában élő zsidó emberekre, például:

 • egy 2013-as felmérés szerint, amit az EU Alapjogi Ügynöksége (FRA) folyatott, 6000 zsidó ember közül 33% személyesen találkozott verbális vagy fizikai erőszakkal.
 • a felmérés szerint az Európában élő zsidó népesség 66%-a hiszi, hogy az antiszemitizmus nagy probléma hazájában, és 76 %-uk érzi úgy, hogy a helyzet az utóbbi öt évben romlott. Az Európában élő zsidó népesség nagyjából egynegyede fél elhagyni otthonát olyan szimbólumokat viselve, amelyek alapján azonosítható zsidó voltuk.
 • az Európai Zsidó Egyesület és Európa Rabbik Központja közreadott jelentése rámutat arra, hogy az európai zsidóság 40%-a titkolja zsidóságát az antiszemitizmus miatt.

 

A politikusok és az online média antiszemita megnyilvánulásai egészében véve ma gyakran kevésbé szembetűnően és kevésbé hangosan irányulnak a zsidó közösségek ellen. A világ ügyeire ható zsidó befolyásról szóló mítoszokat és összeesküvéselméleteket azonban folyamatosan megidézik, amikor kritikával illetik a diszkrimináció ellen, az emberi jogok előmozdítása érdekében működő intézményeket, médiatársaságokat és karitatív szervezeteket

 

Antiszemita gyűlöletbeszéd elleni akciónap

 

Célok, célkitűzések

 • Tudatosítása annak, hogy az antiszemitizmus növekszik. Tudatosítása annak, hogy mely veszélyeket jelent ez az emberi jogokra és a demokratikus értékekre nézve.
 • Cselekvésre szólítás az online és az offline antiszemita gyűlöletbeszéd ellen. Javaslattétel olyan, pozitív ellen-narratívára, amely az emberi jogokat, mint a befogadó és toleráns társadalmak alapját támogatja.
 • Ismeretszerzés és vita az antiszemitizmus megnyilvánulásairól, illetve ezen antiszemita megnyilvánulásoknak a demokráciára és a békére tett hatásáról.
 • Láthatóvá tétele azon emberek erőfeszítéseinek, akik bátrak voltak megvédeni az antiszemitizmus által célba vetteket.

 

A már most is, illetve később hozzáférhető oktatási és információs anyagok

Az antiszemitizmusra vonatkozó, tényeken alapuló információ: a Kifelé a trollokkal projekt.

 1. Igaz történetek a korábban és ma élő, emberi életeket mentő hősökről, akik mások védelme érdekében cselekedtek, szót emeltek..
 2. Az antiszemita gyűlöletbeszéd és a gyűlölet bűncselekmény közti kapcsolatról, az antiszemita gyűlöletbeszéd elleni felszólamlásról szóló magyarázat, valamint annak elmagyarázása, hogy milyen veszélyt jelent az antiszemita gyűlöletbeszéd demokráciánk jövőjére nézve: a magyarázat alapja a CEJI és a Szembenézni a tényekkel projekt
 3. Az antiszemita gyűlöletbeszéddel ellentétes, alternatív narratívák felépítése a Kifelé a trollokkal projekt példái alapján.

Korábbi akciónapok tartalma

Némi adaptációval újra felhasználható a 2016-os

Logó és szlogen

Új, pozitív üzenetet hordozó akciónap logó kerül kifejlesztésre.. Javaslattételre való felhívás kerül közzétételre az Akciónap képi megjelenítésére vonatkozóan, a képi megjelenítésnek tisztán kell utalnia az online környezetre és az antiszemitizmusra.

 

Ajánlott akciók

 

1.Fejezd ki szolidaritásod azokkal, akik az antiszemita gyűlöletbeszéd célpontjauvá váltak, fejezd ki, hogy támogaod az Akciónapot

 • Posztold, tweeteld az Akciónap logóját, szlogenjét..
 • Add hozzá az Akciónap twibbon-képét közösségi média profilodhoz.
 • Add hozzá fényképed a Mozgalom Nem a Gyűlöletre részéhez
 • Oszd meg a facebook posztokat és/vagy tweeteket a #nohatespeech-en, visszatweetelve a @nohate_speech-ről
 • Alkoss új hashtag-et az Akciónapra a mottóval összhangban, illetve az antiszemitizmussal kapcsolatos egyéb kampányokat támogatva

 

 1. Írj és olvass blog post-ot

 

A No Hate Speech Movement felszólítja partnereit és aktivistáit arra, hogy blog postot írjanak az akciónap témájával kapcsolatban. Szeretnénk teret adni olyan cikkek számára, amelyek az antiszemita gyűlöletbeszédet érintik. Cím: A ma hősei

 • Támogatásukat és szolidaritásukat bemutatni kívánó,
 • Olyan emberek és akciók láthatóvá tétele, akik különféle módon küzdenek az antiszemita gyűlöletbeszéd ellen t
 • Az akciók és ellen-narratívák példáinak bemutatása. A jó gyakorlatok összegyűjtése.

 

 1. Használj zászló-jelet antiszemita gyűlöletbeszéd jelzésére a Hate Speech Watch-on

 

Felhívás zászló-jel használatára az online antiszemita gyűlöletbeszéd és bármely olyan online tartalom jelzésére, ami a zsidó emberek iránti gyűlöletet terjeszti, vagy a fasizmust és az intoleranciát támogatja.

A zászlóval jelzett beszámolókat közzétesszük a szociális média-platformokon, erőteljes ellen-narratívával együtt, magyarázatát adva annak, hogy miért minősül antiszemita gyűlöletbeszédnek az adott beszéd..A Gyűlöletbeszéd figyelő fókusz ( Hate Speech Watch focus ) október utolsó hetében kerül közzétételre.

 

 1. Oszd meg az ellen-narratívát

Mémek, infografikák, imázsok jönnek létre az antiszemita gyűlöletbeszéddel szembeni ellenérvekkel való ellátás érdekében,az emberi jogokkal összhangban.

 

 1. A november 9-ére szervezett egyéb akciók támogatása

Európa-szerte sok szervezet szervez nyilvános eseményeket november 9-én a fasizmussal való szembeszállás és a Holocaustra való megemlékezés okán. Az ilyen események gazdagíthatóak és erősíthetőek a kampányban való részvétellel. Különösen az olyan események, amelyeknek célja a tanítás, a tudatosítás nyilvános események által. Az Európai Rasszizmus Elleni Hálózat (ENAR) tagszervezetei, az Európai Zsidó Egyetemisták Uniója (EUJS), a CEIJ, a Media Diversity Institute (MDI), támogatjuk az egyesült és a nemzeti kampánypartnereket abban, hogy együttműködjenek nemzeti szinten, és népszerűsítsék egymás eseményeit

Különféle zsidó szervezetek szerveznek helyi megemlékezéseket és nyilvános eseményeket: a nemzeti zsidótanácsok információt tudnak majd adni arról, hogy mely esemény nyitott arra, hogy együttműködjön más partnerekkel, illetve a kampánnyal..

 

 

Az akciónapban részt vevő kampánypartnerek:

 

 • UNITED: With Heroes of Today = A Ma Hőseivel (website: dayagainstfacism.eu, facebook oldal: UNITEDDayAgainstFascism,
 • EUJS: 40 tagja között támogatja majd az akciónapot. Az EUJS és a kampány-titkárság közös üzenetet ad közre tagjai között nemzeti szinten az akciónaphoz való csatlakozásra.
 • Kifelé a trollokkal = Get the Trolls out / CEIJ and MDI: Az MDIés a CEIJ média figyelői meghívást kanak arra, hogy beszámoljanak a HSW-n keresztül online az antiszemita gyűlöletbeszédről . Online aktivisták osztják majd meg a beküldött beszámolókat a közösségi média-platformokon és ellátják a gyűlöletbeszéddel szembeni tiszta ellen-narratívával  Ilyen ellen-narratívák részben a Kifelé a trollokkal projektből származnak. Ez az akció előzetes előkészítést igényel…
 • ENAR: Közzétesz az akciónaphoz való csatlakozásra való felhívást tagjai között és bátorítja tagjait arra, hogy a HSW-n számoljanak eb és munkájukról küldjenek eb blogokat.

 

További olvasnivalók/források

Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság European (Commission against Racism and Intolerance)

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202014.pdf

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Annual_Reports/Annual%20report%202015.pdf

Alapjogi Ügynökség (Fundamental Rights Agency):

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_images/infographic-hatecrime-frc-2013.jpg

FRA 2013: Zsidó emberek tapasztalatai a diszkriminációról és a gyűlölet bűncselekményről az EU tagállamaiban:

http://fra.europa.eu/en/project/2012/fra-survey-jewish-peoples-experiences-and-perceptions-discrimination-and-hate-crime

 

ENAR az antiszemitizmusról a nyáron http://www.enar-eu.org/Escalation-of-anti-Semitism-inhttp://www.european-forum-on-antisemitism.org/

CEJI: Guidelines_for_Acknowledging_and_Monitoring__Antisemitism_On-_and_Offline_-_Short_version_-_small_-_secured_-_v3.pdf

 

http://engageonline.wordpress.com/

http://www.jpr.org.uk/publication?id=3592#.VD6NtymSwnA

http://antisemitism.org.il/article/90877/40-european-jewry-suppress-jewish-identity-due-antisemitism

http://antisemitism.org.il/webfm_send/97

 

Antiszemita incidensek térképe:

http://antisemitism.org.il/eventsmap/en/2013

http://www.publiceye.org/eyes/whatfasc.html

http://www.european-forum-on-antisemitism.org/working-definition-of-antisemitism/english/

http://brandeiscenter.com/images/uploads/practices/factsheet_antisemtism.pdf

[1] November 9-én emlékezünk a “Kristallnacht”-ra, azaz a “Törött üvegek éjszakájára”, azaz a “November pogrom”-ra, amit a holokauszt kezdete szimbólumának is tartanak. 1938-ban ezen az éjszakán zsidó vállalkozások és otthonok ezreit tették tönkre szervezetten Münchenben, zsidó embereket bántalmaztak és gyilkoltak meg. A Törött üvegek éjszakáján Göbbels elrendelte, hogy „spontán demonstrációkkal” tiltakozzanak a zsidó polgárok ellen Münchenben. A parancs rendezte a zsidó otthonok és vállalkozások lerombolására vonatkozó tervezetet. A helyi rendőrség nem avatkozott a zavargók rohamcsapatainak tevékenységébe, a lehető legtöbb zsidót letartóztatták azzal a tervvel, hogy koncentrációs táborba deportálják őket. A számos betört kirakatüveg és a földön összezúzott üveg miatt nevezik “Kristallnacht”-nak.

 

 

 • FACEBOOK

 • CSATLAKOZZ!

 • HOGYAN JELENTSEK?

  Hogyan tegyek bejelentést?
 • JELENTSD ITT

 • HOGYAN TEGYEK BEJELENTÉST?

  A gyűlöletbeszéd elleni fellépés alapja az, hogy felismerjük, és felhívjuk rá a Mozgalom figyelmét is. Tegyél Te is bejelentést az alábbi egyszerű lépéseket követve!


  1) Főoldal. – Látogasd meg a http://www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch címet. A megjelenő képernyő jobb oldalán találod meg a Submit a New Report HERE (Tegyél bejelentést ITT) gombot. Kattints rá.

   


  2) Bejelentkezés. – Ahhoz, hogy bejelentést tudj tenni, be kell jelentkezned a honlapra. Ha még nem jelentkeztél be, a Submit a New Report HERE gombra kattintva az alábbi, az e-mail címedet és a jelszavadat kérő ablak jelenik meg:

  Ezután megkezdődhet a bejelentés folyamata:

   

  3) Oldal címe. – A Link (http:// …) felirat alatti szürke sávba kell beírnod annak az oldalnak a címét, ahol rátaláltál a gyűlöletet kifejező tartalomra.

   

  4) Cím. – A bejelentésnek címet kell adnod, amivel összefoglalod a tartalmát. Ez lehet magyar is, a moderátorok le fogják fordítani angolra is.

   

  5) Nyelv. – A lenyitható listából válaszd ki, hogy milyen nyelvű az általad talált anyag.

   

  6) Megjegyzések, leírás. – A szövegdobozban néhány szóban összefoglalhatod, hogy miről szól a bejelentésed. Ez tartalmazhatja például azt, hogy milyen weblapon találtad a tartalmat, ki a szerzője, vagy hogy mit érdemes tudni a weblapról és a szerzőről. Leírhatod azt is, hogy mely csoport ellen uszít a szöveg.

   

  7) Kép. – Feltölthetsz egy képet a weboldalról, hogy azt könnyebben megtalálhassák mások is. Fontos, hogy a kép JPG formátumú, és maximum 1 MB méretű legyen.

   

  8) Címkék. – A címkék (tag) segítségével az érdeklődőket igazíthatod útba. A címke utalhat a szöveg tartalmára (pl. „homofóbia”), az abban támadott társadalmi csoportra („bevándorlók”), stb. A magyar szavakat a moderátorok lefordítják angolra, ne aggódj J. – A címkéket vesszővel vagy szóközzel kell elválasztanod egymástól.

   

  9) Felhasználási feltételek. – Pipáld ki az „Igen, elfogadom a felhasználási feltételeket” mondat előtti négyzetet.

   

  10) Beküldés. – A Submit (Feltöltés) gombra kattintva tudod elküldeni a bejelentést.

   

  Bejelentésed 1-2 napon belül bírálják el a központi honlap moderátorai. Amennyiben elfogadják a bejelentésed – vagyis ők is gyűlöletbeszédnek minősítik –, azt a http://www. nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch/report oldalon olvashatod el.

  Tégy Te is a gyűlölet ellen!

  BEZÁR